Lancety (ostrza) do nakłuwaczy

Lancety (inaczej nazywane ostrzami/igłami) po umieszczeniu w nakłuwaczu służą do wykonania nakłucia skóry.

Opis:

  • Każdy lancet (ostrze) jest jednorazowego użytku.
  • Przed wykonaniem każdego badania należy umyć ręce, umieścić lancet (ostrze) w nakłuwaczu, a następnie wykonać nakłucie.
  • Lancety (ostrza) firmy Genexo są specjalnie ostrzone, tak aby zadać jak najmniej bólu przy pobieraniu próbki krwi z palca.
  • Lancety (ostrza) są do nabycia w opakowaniach po 100 szt.

Zalecana ilość pomiarów:

Zalecana częstotliwość samokontroli glikemii – Zalecenia PTD 2022