Bezpłatny program komputerowy skierowany do:

PACJENTÓW (używających glukometrów Genexo)

Szybki dostęp do dzienniczka samokontroli w formie elektronicznej

Czytelne wykresy wyników pomiarów z możliwością wydruku

Możliwość udostępniania wyników lekarzowi bez wychodzenia z domu

Przejrzysta wizualizacja czasu w zakresie docelowym

Kalkulatory wyrównania cukrzycy

PERSONELU MEDYCZNEGO (lekarzy, pielęgniarek)

Program dostępny jest w wersji na komputer i w chmurze z poziomu przeglądarki internetowej:

Możliwość tworzenia bazy użytkowników z intuicyjnym filtrowaniem

Wprowadzanie indywidualnych zakresów dla każdego użytkownika osobno

Automatyczne rozpoznawanie przypisanego użytkownika i modelu glukometru

Szybki podgląd wyników bez potrzeby zakładania konta

Analiza wyników w mg/dl lub mmol/ l

Dodatkowo rozwiązanie
chmurowe

  • automatyczne pobieranie i zapisywanie wyników pacjenta korzystającego z glukometru Glucomaxx® CONNECT oraz aplikacji Zdrowiej
  • konsultacja w oparciu o czytelne raporty z wyników, bez konieczności wizyty w gabinecie
  • dostęp do wyników pacjentów oraz ich historii niezależnie od miejsca pobytu

Fundamentem naszych rozwiązań jest bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z wytycznymi określonymi przepisami prawa, między innymi Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, w tym sposobu jej przetwarzania uwzględniającego dokumentację w formie elektronicznej.

Program współpracuje z glukometrami:

iXell®
Glucomaxx®
iXell® pro
Glucomaxx® CONNECT
Glucosense® pro
iXell®
Glucomaxx®
iXell® pro
Glucomaxx® CONNECT
Glucosense® pro

Systemy monitorujące stężenie glukozy we krwi

WYROBY MEDYCZNE

Przykładowe funkcjonalności programu:

Aktualne urządzenie
Dziennik samokontroli
Wykresy dzienne
Dziennik samokontroli
Wykresy dzienne

Zachęcamy już dziś do pobrania Aplikacji.

Aplikacje są całkowicie darmowe.