Dla Pacjenta
Dla Personelu Medycznego

GlucoSave – Bezpłatny program komputerowy skierowany do:

PACJENTÓW (używających glukometrów Genexo)

Szybki dostęp do dzienniczka samokontroli w formie elektronicznej

Czytelne wykresy wyników pomiarów z możliwością wydruku

Możliwość udostępniania wyników lekarzowi bez wychodzenia z domu

Przejrzysta wizualizacja czasu w zakresie docelowym

Kalkulatory wyrównania cukrzycy

PERSONELU MEDYCZNEGO (lekarzy, pielęgniarek)

Możliwość tworzenia bazy użytkowników z intuicyjnym filtrowaniem

Wprowadzanie indywidualnych zakresów dla każdego użytkownika osobno

Automatyczne rozpoznawanie przypisanego użytkownika i modelu glukometru

Szybki podgląd wyników bez potrzeby zakładania konta

Analiza wyników w mg/dl lub mmol/ l

Dodatkowo rozwiązanie
chmurowe

Dla Personelu Medycznego

GlucoSave Sync – dodatkowe, bezpłatne rozwiązanie chmurowe skierowane do:
PERSONELU MEDYCZNEGO (lekarzy, pielęgniarek)

  • Automatyczne pobieranie i zapisywanie wyników pacjenta korzystającego z glukometrów Glucomaxx® CONNECT lub  Glucomaxx® BT oraz aplikacji Zdrowiej
  • Pobieranie i zapisywanie wyników pacjenta korzystających z glukometrów: iXell®, iXell® Audio, iXell® Pro, Glucomaxx®, Glucosense® Pro poprzez połączenie za pomocą kabla glukometr – komputer
  • Konsultacja w oparciu o czytelne raporty z wyników, bez konieczności wizyty w gabinecie
  • Dostęp do wyników pacjentów oraz ich historii niezależnie od miejsca pobytu

Fundamentem naszych rozwiązań jest bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z wytycznymi określonymi przepisami prawa, między innymi Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, w tym sposobu jej przetwarzania uwzględniającego dokumentację w formie elektronicznej.

Program komputerowy GlucoSave współpracuje z glukometrami:

Systemy monitorujące stężenie glukozy we krwi

WYROBY MEDYCZNE

Przykładowe funkcjonalności programu:

Aktualne urządzenie
Dziennik samokontroli
Wykresy dzienne
Dziennik samokontroli
Wykresy dzienne

Zachęcamy już dziś do pobrania Aplikacji.

Aplikacje są całkowicie darmowe.

Program dla Pacjenta oraz
Personelu Medycznego

Program dla
Personelu Medycznego

Glukometr Glucomaxx® BT- Producent: TaiDoc Technology Corporation B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan, www.taidoc.com. Autoryzowany Przedstawiciel w UE: MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 , Münster , Niemcy; tel.: 025132266-61. Importer oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

Glukometry: wszystkie poza Glucomaxx® BT, nakłuwacze, lancety, płyny kontrolne, iXellence® (ciśnieniomierze, termometry, inhalatory) – Producent oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska; tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

System CGM Glunovo i3 – Producent: INFINOVO MEDICAL CO., LTD. 3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny; tel.: (+86) 0513 68928098fax:(+86) 0513 68928019; www.infinovo.com Upoważniony Przedstawiciel w Unii Europejskiej: Llins service & Consulting GmbH; Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy; tel.:(+49) 175 4870819; Importer oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

GLUKOMETRY, CIŚNIENIOMIERZE, TERMOMETRY, INHALATORY, SYSTEM CGM, NAKŁUWACZE, LANCETY, PŁYNY KONTROLNE – TO SĄ WYROBY MEDYCZNE

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.