FAQ
GlucoSave

Tak. W każdej zakładce oprogramowania GlucoSave gdzie znajdują się dane pobrane z glukometru, w górnym pasku filtrowania po prawej stronie ekranu znajduje się przycisk „eksportuj”. Po kliknięciu nastąpi wyeksportowanie danej zakładki do pliku w formacie PDF, co daje możliwość wydrukowania interesującego nas raportu lub zapisania go na komputerze.

Tak. W statystykach oprogramowania znajduje się „szacowane HbA1C”. Zostanie ono wyliczone jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • Przez okres 90 dni musi zostać wykonanych minimum 230 pomiarów.
  • Minimalna ilość badań w ciągu dnia nie może być niższa niż 2 pomiary.

Liczby w nawiasach oznaczają ilość wszystkich pomiarów pobranych z glukometru w wybranym okresie.

Nie. Oprogramowanie GlucoSave umożliwia szybki podgląd danych bez ich zapisywania i zakładania konta. Należy po podłączeniu glukometru do komputera wybrać opcję „podgląd wyników”. W tym wypadku dane będą widoczne tylko w momencie gdy glukometr jest połączony z komputerem.

Tak. Do jednego konta pacjenta można dodać kilka glukometrów firmy Genexo. Informacja z listą urządzeń przypisanych do użytkownika wraz z numerem seryjnym glukometru będzie widoczna w zakładce „pacjenci” – „lista urządzeń”.

Glukometr Glucomaxx® BT- Producent: TaiDoc Technology Corporation B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan, www.taidoc.com. Autoryzowany Przedstawiciel w UE: MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 , Münster , Niemcy; tel.: 025132266-61. Importer oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

Glukometry: wszystkie poza Glucomaxx® BT, nakłuwacze, lancety, płyny kontrolne, iXellence® (ciśnieniomierze, termometry, inhalatory) – Producent oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska; tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

System CGM Glunovo i3 – Producent: INFINOVO MEDICAL CO., LTD. 3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny; tel.: (+86) 0513 68928098fax:(+86) 0513 68928019; www.infinovo.com Upoważniony Przedstawiciel w Unii Europejskiej: Llins service & Consulting GmbH; Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy; tel.:(+49) 175 4870819; Importer oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

GLUKOMETRY, CIŚNIENIOMIERZE, TERMOMETRY, INHALATORY, SYSTEM CGM, NAKŁUWACZE, LANCETY, PŁYNY KONTROLNE – TO SĄ WYROBY MEDYCZNE

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.