Płyn kontrolny
Glucomaxx
®

Płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, wchodzącej w reakcję z enzymem, służy do sprawdzenia, czy system do monitorowania glikemii działa prawidłowo.

Opis:

Badanie wykonane przy użyciu płynu kontrolnego jest podobne do badania wykonanego na próbce krwi z tym wyjątkiem, że zamiast krwi wykorzystany zostaje płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, wchodzącej w reakcję z enzymem zawartym w pasku testowym.

Opakowanie zawiera 1 buteleczkę płynu kontrolnego.

Kiedy zalecane jest wykonanie badania kontrolnego?

  • Przed pierwszym użyciem glukometru.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z nowego opakowania pasków testowych.
  • W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że paski testowe lub glukometr nie działają poprawnie.
  • W przypadku, gdy otrzymywane wyniki są niespójne z samopoczuciem pacjenta lub jeśli użytkownik uważa, że mogą być niedokładne.
  • W sytuacji, gdy paski testowe wystawione były na działanie ekstremalnych warunków.
  • Po upuszczeniu glukometru.
  • W celu przećwiczenia procedury badania.

Z systemami do monitorowania glikemii Glucomaxx® oraz Glucomaxx® CONNECT współpracują płyny kontrolne Glucomaxx® (Y1, W2, B3).

Z systemami iXell®, iXell® pro, iXell® Audio i Glucosense® pro współpracują płyny kontrolne iXell®/Glucosense® (niski, średni, wysoki).

Zalecana ilość pomiarów:

Zalecana częstotliwość samokontroli glikemii – Zalecenia PTD 2022

Przed wykonaniem badania na glukometrze należy ustawić tryb badania kontrolnego poprzez ustawienie symbolu QC/CTL (w zależności od modelu wybranego glukometru). W tym trybie wynik nie zostanie wprowadzony do pamięci glukometru, dzięki czemu nie wpłynie na ciąg wyników badań stężeń glukozy we krwi przechowywanych w pamięci oraz na średnie glikemii.

Aby prawidłowo wykonać pomiar kontrolny należy kilkakrotnie wstrząsnąć buteleczką z płynem kontrolnym, a następnie wycisnąć i wyrzucić pierwszą kroplę płynu kontrolnego.

Drugą kroplę najwygodniej nakropić na zakrętkę płynu kontrolnego, a następnie przyłożyć do niej pasek testowy umieszczony w glukometrze. Wynik otrzymany z drugiej kropli płynu kontrolnego porównujemy z zakresami, które znajdziemy na opakowaniu fiolki aktualnie używanych pasków testowych (UWAGA: nie na opakowaniu płynu kontrolnego).