Płyn kontrolny
Glucosense® / iXell®

Płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, wchodzącej w reakcję z enzymem, służy do sprawdzenia, czy system do monitorowania glikemii działa prawidłowo.

Opis:

Badanie wykonane przy użyciu płynu kontrolnego jest podobne do badania wykonanego na próbce krwi z tym wyjątkiem, że zamiast krwi wykorzystany zostaje płyn kontrolny, który zawiera określoną ilość glukozy, wchodzącej w reakcję z enzymem zawartym w pasku testowym.

Opakowanie zawiera 1 buteleczkę płynu kontrolnego.

Kiedy zalecane jest wykonanie badania kontrolnego?

  • Przed pierwszym użyciem glukometru.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z nowego opakowania pasków testowych.
  • W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że paski testowe lub glukometr nie działają poprawnie.
  • W przypadku, gdy otrzymywane wyniki są niespójne z samopoczuciem pacjenta lub jeśli użytkownik uważa, że mogą być niedokładne.
  • W sytuacji, gdy paski testowe wystawione były na działanie ekstremalnych warunków.
  • Po upuszczeniu glukometru.
  • W celu przećwiczenia procedury badania.

Z systemami do monitorowania glikemii Glucomaxx® oraz Glucomaxx® CONNECT współpracują płyny kontrolne Glucomaxx® (Y1, W2, B3).

Z systemami iXell®, iXell® pro, iXell® Audio i Glucosense® pro współpracują płyny kontrolne iXell®/Glucosense® (niski, średni, wysoki).

Zalecana ilość pomiarów:

Zalecana częstotliwość samokontroli glikemii – Zalecenia PTD 2022

Przed wykonaniem badania na glukometrze należy ustawić tryb badania kontrolnego poprzez ustawienie symbolu QC/CTL (w zależności od modelu wybranego glukometru). W tym trybie wynik nie zostanie wprowadzony do pamięci glukometru, dzięki czemu nie wpłynie na ciąg wyników badań stężeń glukozy we krwi przechowywanych w pamięci oraz na średnie glikemii.

Aby prawidłowo wykonać pomiar kontrolny należy kilkakrotnie wstrząsnąć buteleczką z płynem kontrolnym, a następnie wycisnąć i wyrzucić pierwszą kroplę płynu kontrolnego.

Drugą kroplę najwygodniej nakropić na zakrętkę płynu kontrolnego, a następnie przyłożyć do niej pasek testowy umieszczony w glukometrze. Wynik otrzymany z drugiej kropli płynu kontrolnego porównujemy z zakresami, które znajdziemy na opakowaniu fiolki aktualnie używanych pasków testowych (UWAGA: nie na opakowaniu płynu kontrolnego).

Glukometr Glucomaxx® BT- Producent: TaiDoc Technology Corporation B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan, www.taidoc.com. Autoryzowany Przedstawiciel w UE: MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 , Münster , Niemcy; tel.: 025132266-61. Importer oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

Glukometry: wszystkie poza Glucomaxx® BT, nakłuwacze, lancety, płyny kontrolne, iXellence® (ciśnieniomierze, termometry, inhalatory) – Producent oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska; tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

System CGM Glunovo i3 – Producent: INFINOVO MEDICAL CO., LTD. 3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny; tel.: (+86) 0513 68928098fax:(+86) 0513 68928019; www.infinovo.com Upoważniony Przedstawiciel w Unii Europejskiej: Llins service & Consulting GmbH; Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy; tel.:(+49) 175 4870819; Importer oraz podmiot prowadzący reklamę: Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, Polska tel.: (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.

GLUKOMETRY, CIŚNIENIOMIERZE, TERMOMETRY, INHALATORY, SYSTEM CGM, NAKŁUWACZE, LANCETY, PŁYNY KONTROLNE – TO SĄ WYROBY MEDYCZNE

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.