FAQ
GlucoSave

Tak. W każdej zakładce oprogramowania GlucoSave gdzie znajdują się dane pobrane z glukometru, w górnym pasku filtrowania po prawej stronie ekranu znajduje się przycisk „eksportuj”. Po kliknięciu nastąpi wyeksportowanie danej zakładki do pliku w formacie PDF, co daje możliwość wydrukowania interesującego nas raportu lub zapisania go na komputerze.

Tak. W statystykach oprogramowania znajduje się „szacowane HbA1C”. Zostanie ono wyliczone jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • Przez okres 90 dni musi zostać wykonanych minimum 230 pomiarów.
  • Minimalna ilość badań w ciągu dnia nie może być niższa niż 2 pomiary.

Liczby w nawiasach oznaczają ilość wszystkich pomiarów pobranych z glukometru w wybranym okresie.

Nie. Oprogramowanie GlucoSave umożliwia szybki podgląd danych bez ich zapisywania i zakładania konta. Należy po podłączeniu glukometru do komputera wybrać opcję „podgląd wyników”. W tym wypadku dane będą widoczne tylko w momencie gdy glukometr jest połączony z komputerem.

Tak. Do jednego konta pacjenta można dodać kilka glukometrów firmy Genexo. Informacja z listą urządzeń przypisanych do użytkownika wraz z numerem seryjnym glukometru będzie widoczna w zakładce „pacjenci” – „lista urządzeń”.